Home Zespół

Wojciech Pustelnik

Aplikant adwokacki

Wojciech Pustelnik

Wojciech Pustelnik

Aplikant adwokacki

Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań upadłościowych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. upadłości konsumenckich. Interesuje się prawem cywilnym materialnym i prawem upadłościowym. Bierze także czynny udział w projektach restrukturyzacyjnych, gdzie mimo młodego wieku wyróżnia się ponadprzeciętnym zaangażowaniem i wyczuciem potrzeb Klienta.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia prawnicze ukończył z wyróżnieniem. W czasie studiów angażował się w działalność koła naukowego zajmującego się problematyką prawa i gospodarki Chin. Ponadto działał jako wolontariusz w Fundacji Academia Iuris. Obecnie jest aplikantem adwokackim – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Autor publikacji z zakresu prawa upadłościowego.

Włada językiem angielskim.