Home Zespół

Wojciech Pustelnik

Asystent prawny

Wojciech Pustelnik

Wojciech Pustelnik

Asystent prawny

Jest studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzy V edycję Warsaw-Beijing Forum – inicjatywy studenckiej będącej platformą dialogu w tematyce prawa i gospodarki Chin zrzeszającą organizacje studenckie oraz podmioty ze świata prawa i biznesu.

Interesuje się prawem cywilnym materialnym i prawem restrukturyzacyjnym.

Włada językiem angielskim.