Aktualności

Home Home

Dłużnicy: ochrona przysługuje, chociaż nie ma katalogu praw

20 - 11 - 2023
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

W polskim systemie prawnym nie ma jednoznacznego katalogu praw dłużnika, który byłby wskazanu wprost w konkretnej ustawie. Nadal może być on jednak chroniony — przysługują mu między innymi: prawo do prywatności, ochrony mienia, czy do oddłużenia się.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Dziennika Gazety Prawnej, w którym na temat ochrony osób posiadających zaległości finansowe wypowiada się dr Bartosz Sierakowski. 

"Obecnie w naszym systemie prawnym nie ma ustawy o działalności windykacyjnej, więc coś takiego jak prawo dłużnika do ochrony przed „agresywną” windykacją po prostu nie funkcjonuje. Mamy zlepek różnych przepisów, które pozwalają zapewnić ochronę dłużnikowi wtedy, gdy narusza to jego sfery prawnie chronione."

Pełna wersja artykułu dostępna jest: TUTAJ