Aktualności

Home Home

Już wkrótce prokurent nawet w bardzo małej firmie.

11 - 04 - 2018
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Od 30 kwietnia przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł ustanowić prokurenta.

W nowym stanie prawnym opublikowanie w CEIDG za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o prokurencie lub pełnomocniku będzie równoważne w skutkach z ustanowieniem prokury lub udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. 

W Dzienniku Gazecie Prawnej zmiany omawiają r.pr. Mateusz Medyński, apl. adw. Joanna Ksepko i apl. adw. Aleksandra Witowska.

Artykuł dostępny TUTAJ.