Aktualności

Home Home

Krótsza droga wierzycieli do odzyskania roszczeń

28 - 03 - 2023
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Zgodnie z prawem wierzyciel ma prawo do odzyskania swoich należności nawet od firmy w upadłości. Musi on zgłosić swoje roszczenia syndykowi prowadzącemu postępowanie. Jeśli wskazane przez niego należności z jakiegoś powodu nie zostaną uwzględnione na liście wierzytelności, ma on prawo ją zaskarżyć – sprzeciwem do sędziego-komisarza. Jeśli to nie pomoże, wierzycielowi przysługuje zażalenie do sądu upadłościowego, w którym może przedstawić dodatkowe dowody, potwierdzające jego roszczenia.

Powyższe uprawnienia wierzyciela, zwłaszcza w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, na łamach Rzeczpospolitej omówili Norbert Frosztęga oraz Sebastian Maciejczyk. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem naszych specjalistów: LINK