Aktualności

Home Home

Obowiązek przekazania środków pieniężnych do masy upadłości w następstwie ubezskutecznienia kar umownych

26 - 09 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

Można pokusić się o stwierdzenie, że w postępowaniu upadłościowym nie ma nic ważniejszego niż ochrona interesu wierzycieli i jednocześnie nic gorszego niż pogwałcenie tego interesu poprzez bezpodstawne uszczuplenie majątku dłużnika. Niejednokrotnie taki "zamach" dokonywany jest przez wierzyciela - kontrahenta, który odmawia zapłaty należności upadłego powołując się na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które to kary częstokroć są rażąco wygórowane.

Kierując się dążeniem do zapewnienia skuteczniejszej i przede wszystkim szybszej ochrony masy upadłości niż wytoczenie przez syndyka powództwa z art. 484 k.c., ustawodawca, w art. 130a p.u., przewidział mechanizm ubezskuteczniania kar umownych na wniosek syndyka.

Więcej informacji o instytucji ubezskuteczniania kar umownych przewidzianej w art. 130a p.u. oraz nieodzownie łączącym się z nią instrumentem z art. 134 p.u. odwracającym negatywne skutki bezskuteczności czynności, znajdą Państwo w artykule Bartosza Sierakowskiego i Norberta Frosztęgi w najnowszym numerze Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.