Aktualności

Home Home

Odpowiedzialność zabezpieczycieli za umorzone zobowiązania

23 - 10 - 2017
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje, Kancelaria w mediach

Czy z chwilą wykonania układu lub planu spłat wierzyciel traci możliwość dochodzenia przysługujących mu roszczeń wobec zabepieczycieli także w zakresie, w jakim zostały one umorzone na mocy układu lub planu spłaty?

W październikowym numerze Monitora Prawa Bankowego r.pr. Bartosz Sierakowski, r.pr. Barbara Szczepkowska oraz apl. adw. Aleksandra Witowska szeroko omawiają istniejące w obecnym stanie prawnym uregulowania dotyczące odpowiedzialności zabezpieczycieli.

Artykuł dostępny TUTAJ.