Aktualności

Home Home

Piotr Zimmerman Przewodniczącym Zespołu Roboczego ds. Upadłości i Restrukturyzacji przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

15 - 03 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołał Zespół Roboczy ds. Upadłości i Restrukturyzacji. Przewodniczącym Zespołu został radca prawny Piotr Zimmerman, który reprezentował w nim będzie Business Centre Club.

Zespół zajmie się opiniowaniem projektów aktów prawnych oraz przygotowywaniem propozycji i projektów zmian w prawie, zmierzających do ochrony interesów małych i średnich przedsiębiorców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jednym z pierwszych zadań zespołu jest zaopiniowanie projektu dużej nowelizacji upadłości konsumenckiej, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w szczególności zapisów dotyczących upadłości byłych przedsiębiorców, wywodzących się z sektora MŚP.​