Aktualności

Home Home

Plan spłaty a odpowiedzialność poręczycieli, współdłużników solidarnych i rzeczowych

03 - 01 - 2018
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje, Kancelaria w mediach

W Numerze 10/2017 „Doradcy restrukturyzacyjnego“ ukazał się obszerny artykuł r.pr. Bartosza Sierakowskiego oraz r.pr. Barbary Szczepkowskiej, którego celem jest odpowiedź na pytanie: czy z chwilą wykonania planu spłaty przez upadłego i umorzenia zobowiązań wierzyciel traci możliwość dochodzenia roszczeń także względem poręczycieli, współdłużników solidarnych czy dłużników rzeczowych?