Aktualności

Home Home

Przygotowana likwidacja w cieniu upadłości

27 - 08 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o upadłości wprowadza nowy przepis, który stoi w sprzeczności z dotychczasową praktyką prawną. Do tej pory, przedsiębiorca kupujący przedsiębiorstwo od syndyka nie musiał się obawiać konieczności spłaty długów poprzedniego właściciela, ani zaległych należności wynikających z kodeksu pracy. W nowych przepisach pojawił się przepis nakazujący "odpowiednie" stosowanie regulacji o przejściu zakładu pracy w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa dokonywanej w toku postępowania upadłościowego. O skomentowanie kontrowersyjnego przepisu „Dziennik Gazeta Prawna” poprosił m.in. radcę prawnego Bartosza Sierakowskiego, który krytycznie odniósł się do wprowadzanych zmian. – Nabywca przedsiębiorstwa nie tylko przejmuje umowy o pracę, lecz także bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, w tym zaległe pensje czy odprawy – wyjaśnia ekspert kancelarii.

Pełen artykuł z komentarzem Bartosza Sierakowskiego ukazał się w papierowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” 27 sierpnia 2019 roku.