Aktualności

Home Home

Ranking Chambers & Partners Europe 2018

21 - 03 - 2018
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Me­­ce­­nas Piotr Zimmerman po raz kolejny otrzy­­mał no­­mi­­na­­cję in­­dy­­wi­­du­­a­l­ną w ra­n­ki­n­gu Cha­m­bers & Par­t­ners Eu­­ro­­pe 2018 w ka­­te­­go­­rii Re­­stru­c­tu­­ri­n­g/In­so­­lve­n­cy (Band 1).

 

Opi­­nia z przewodnika Chambers Europe:
Piotr Zimmerman of Zimmerman & Partners is renowned for his insolvency expertise, with market commentators describing him as the "go-to guy." He is well adept at assisting debtors in restructuring proceedings. Clients additionally benefit from his background in working as a judge in bankruptcy courts. 

 

Chambers Europe - Europe's Leading Lawyers for Business – to jeden z dwóch (obok LEGAL 500) najbardziej prestiżowych rankingów firm prawniczych publikowany od 1990 roku przez wydawnictwo Chambers & Partners.