Aktualności

Home Home

Skutki dokonania cesji wierzytelności przyszłych

20 - 01 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

W najnowszym numerze „Nieruchomości@”, kwartalnika wydawanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ukazał się artykuł naukowy autorstwa adw. Norberta Frosztęgi oraz adw. Huberta Woźniaka. Prawnicy naszej Kancelarii pochylili się w nim nad kwestią skutków dokonania cesji wierzytelności przyszłych z tytułu czynszów najmu przez podmiot, wobec którego następnie otwarto postępowanie restrukturyzacyjne.

„W doktrynie oraz judykaturze panuje spór, kiedy i w czyim majątku powstaje skutek rozporządzający dokonania przelewu wierzytelności przyszłych z tytułu czynszów najmu. Prezentowane przez naukę prawa cywilnego trzy koncepcje prowadzą do odmiennych konsekwencji prawnych. Praktyczna doniosłość powyższego sporu wywiera daleko idące skutki na gruncie prawa restrukturyzacyjnego, w przypadku, kiedy wobec cedenta otwarto następczo postępowanie restrukturyzacyjne. Z perspektywy polskiego prawa prywatnego bardziej przekonująca jest teoria przechodniego nabycia wierzytelności, co w przypadku następczego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec cedenta sprawia, że wierzytelności powstałe po dniu układowym wchodzą w skład masy układowej/sanacyjnej. Przyjęcie odmiennej koncepcji może uzasadniać badanie przelewu wierzytelności przyszłych z perspektywy bezskuteczności wobec masy układowej/sanacyjnej.”

Z pełnym artykułem autorstwa ekspertów naszej Kancelarii mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.