Aktualności

Home Home

Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym

10 - 04 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa Piotra Zimmermana oraz Norberta Frosztęgi pt. „Status wierzytelności dywidendowych w postępowaniach restrukturyzacyjnym i upadłościowym”. Eksperci kancelarii w swym artykule wyjaśniają, czy wierzytelności dywidendowe są objęte układem, czy przyznają prawo głosowania nad układem oraz w jakiej kategorii są zaspokajane w ramach postępowania upadłościowego.

„Tematyka poruszona w publikowanym artykule sprowadza się do ustalenia statusu wierzytelności przysługujących podmiotom uprawnionym do żądania zapłaty z tytułu uchwalonej dywidendy wobec dłużnika, co do którego otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne lub ogłoszona została upadłość. Autorzy skoncentrują się w szczególności na omówieniu kwestii objęcia wierzytelności dywidendowych układem i uprawnienia do głosowania nad układem takich wierzytelności. Poruszona zostanie także problematyka zakwalifikowania rzeczonych wierzytelności do właściwej kategorii zaspokojenia  na gruncie postępowania upadłościowego.“

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.