Aktualności

Home Home

Status wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym

10 - 12 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa Piotra Zimmermana oraz Norberta Frosztęgi pt. „Status wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym”. Eksperci kancelarii w swym artykule wyjaśniają, na jakie dwie grupy dzielą się wierzytelności, jak definiuje się karę umowną oraz czym są wierzytelności warunkowe.

„Tematem publikowanego artykułu jest omówienie statusu wierzytelności z tytułu kar umownych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. W szczególności autorzy stawiają sobie za cel udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie wierzytelności z tytułu kar umownych są objęte układem zawieranym przez dłużnika z wierzycielami. Zagadnienie to pojawia się w wielu postępowaniach restrukturyzacyjnych i nierzadko budzi sporo wątpliwości. Rzeczona problematyka dotychczas nie doczekała się jasnych wypowiedzi doktryny czy judykatury”.

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.