Aktualności

Home Home

Sukces Kancelarii

22 - 09 - 2017
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Miło nam poinformować, że klienci Twój Nowy Dom Development S.A. po kilku latach od ogłoszenia upadłości dewelopera uzyskają prawo własności mieszkań.

Taki sposób zaspokojenia ich roszczeń przewidywał układ, zawarty na mocy przepisów o upadłości deweloperskiej. Zawarcie i wykonanie układu wymagało odpowiedzialnej i umiejętnej wykładni prawa – stosowane w sprawie regulacje dotyczące upadłości deweloperskiej nie zapewniały odpowiedniego poziomu ochrony prawnej nabywcom lokali.

Upadłość deweloperska w pierwotnym kształcie, wprowadzonym ustawą deweloperską, budziła liczne wątpliwości praktyczne. Przepisy nie dawały jasnej odpowiedzi na pytania dotyczące chociażby trybu sądowej kontroli uchwały zgromadzenia nabywców czy kwestii ujawnienia praw nabywców w księgach wieczystych. Dla prawidłowego przebiegu postępowania kluczowe było opracowanie przez Kancelarię zgodnej z prawem i możliwej do wykonania uchwały zgromadzenia nabywców oraz skonstruowanie optymalnej wersji propozycji układowych.

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy doradzała klientom w toku postępowania upadłościowego oraz reprezentowała ich interesy przed sądem i organami postępowania.

Sprawę prowadzili r.pr. Bartosz Sierakowski i apl. adw. Michał Węgliński.