Aktualności

Home Home

Webinar: Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz upadłość i restrukturyzacja online dla praktyków

31 - 05 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Już 1 czerwca mec. Bartosz Sierakowski będzie jednym z ekspertów podczas szkolenia online dotyczącego Krajowego Rejestru Zadłużonych oraz elektronizacji postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Szkolenie adresowane jest do doradców restrukturyzacyjnych oraz innych osób, które w swojej pracy mają do czynienia z restrukturyzacją i upadłością przedsiębiorstw oraz upadłością konsumencką.

W ramach 6-godzinnego spotkania omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Zadłużonych, a także zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej oraz postępowania o zatwierdzenie układu w kontekście funkcjonowania KRZ. Nie zabraknie również omówienia praktycznych aspektów informatyzacji postępowań insolwencyjnych.

Webinar organizuje Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego. Ze szczegółami wydarzenia mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.