Aktualności

Home Home

Wykonawca w trakcje restrukturyzacji nie jest bez szans

08 - 01 - 2021
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

1 stycznia 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa zamówień publicznych, poszerzająca katalog przedsiębiorców, którzy mogą zostać wykluczeni z przetargu publicznego. Dotychczas podmioty w trakcie procesu restrukturyzacji (ale już nie po jej pozytywnym zakończeniu) były w pewnym tylko zakresie ograniczone w możliwości ubiegania się o zlecenia publiczne, a teraz z przetargu może zostać wykluczony nawet podmiot, który zawarł i należycie wykonuje układ z wierzycielami. Nowe przepisy na łamach Rzeczpospolitej skomentował adwokat Norbert Frosztęga, który zwrócił uwagę, że podmioty udzielające zamówień publicznych mają możliwość zastosowania odpowiednich klauzul, które pozwolą uniknąć wykluczania z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 

„Jak wynika art. 109 ust. 3 nowego prawa zamówień publicznych, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, m.in. gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia”

Z pełnym artykułem mogą się Państwo zapoznać TUTAJ.