Aktualności

Home Home

Zadłużenie męża nie pozostaje obojętne dla żony

18 - 02 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Sędziowie orzekający w sprawach z zakresu upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej często musieli mierzyć się z niejasną interpretacją przepisów dotyczących momentu powstania rozdzielności majątkowej w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Radca prawny Bartosz Sierakowski w artykule dla dziennika „Rzeczpospolita” przedstawił najnowszą uchwałę Sądu Najwyższego, która w jednoznaczny sposób rozwiązuje powyższą kwestię, stanowiąc, że cały majątek wspólny małżonków wchodzi w skład masy upadłości i służy zaspokojeniu wierzycieli. Jak podkreślił ekspert Kancelarii:

„chociaż uchwała SN nie jest korzystna dla małżonka upadłego, to jednak dzięki niej nie tylko wspomniany małżonek wie, w jakiej znajduje się sytuacji w razie ogłoszenia upadłości swojego małżonka, ale również praktycy nabyli wiedzę co do tego, jak prawidłowo w opinii SN stosować przepisy”.

Pełen artykuł omawiający dotychczasowe linie orzecznicze oraz skutki uchwały Sądu Najwyższego ukazał się 12 lutego 2020 r. w dzienniku „Rzeczpospolita”. Mogą go Państwo przeczytać również TUTAJ.