Aktualności

Home Home

Zakończenie postępowania sanacyjnego spółki

08 - 04 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Z sukcesem zakończyło się postępowanie sanacyjne dużej spółki produkującej urządzenia dla górnictwa i energetyki. Postanowienie o zatwierdzeniu układu, za którym zagłosowała zdecydowana większość osobowa i kapitałowa (z ponad 300 wierzycieli) jest już prawomocne. 

Zasadnicza trudność, a zarazem specyfika postępowania polegała na tym, że:

  • zakład produkcyjny spółki znajdował się na nieruchomości dzierżawionej od syndyka masy upadłości innego podmiotu;
  • syndyk, jeszcze przed otwarciem sanacji, wypowiedział dzierżawę ze względu na rzekome zaległości w płatnościach, a następnie wszczął postępowanie egzekucyjne o wydanie przedmiotu dzierżawy (tytuł wykonawczy na podstawie pozasądowego tytułu egzekucyjnego), co konsekwentnie było kwestionowane przez sanowaną spółkę;
  • w toku postępowania sanacyjnego, spółka nie tylko odzyskała płynność finansową, ale także znalazła nabywcę na przedsiębiorstwo upadłego,  dzięki czemu może dalej prowadzić działalność w dzierżawionej nieruchomości.

Przebieg postępowania potwierdza, że prawo restrukturyzacyjne działa i potrafi przynieść wymierne korzyści tak dla dłużnika, jego pracowników, jak i wierzycieli. Kluczem do sukcesu jest splot wielu czynników, ale przede wszystkim realizacja „zasady 5Z”: zaangażowanie, zegar, zaufanie, zasoby pieniężne i zespół. W niniejszej sprawie wszystkie te elementy zostały skoordynowane i były doskonale zarządzane przez Marcin Kubiczek, jako zarządcę masy sanacyjnej.

Z ramienia kancelarii Zimmerman i Wspólnicy pełnomocnikami dłużnika byli Bartosz Sierakowski i Norbert Frosztęga