Aktualności

Home Home

Zamiana wierzytelności na udziały (akcje) wbrew woli wierzycieli

16 - 11 - 2021
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Polecamy Państwu najnowszy artykuł autorstwa mec. Bartosza Sierakowskiego i mec. Iwo Jedlińskiego, którzy na łamach Rzeczpospolitej omawiają skutki przyjęcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Prawnicy naszej Kancelarii odnieśli się w nim do przepisów restrukturyzacyjnych dotyczących układu oraz głosowania nad układem. W znacznej większości przypadków, w myśl zasady dominacji grupowego interesu wierzycieli, przegłosowana mniejszość wierzycieli musi dostosować się do układu, za którym głosowała większość. Nawet jeśli zakładał on zmiany wierzytelności na udziały w przedsiębiorstwie dłużnika.

Pełen artykuł znajdą Państwo TUTAJ.