Blog

Home Home

Frankowicz po terminie – nie jest za późno by zgłosić swoją wierzytelność w upadłości Getin Noble Banku!

25 - 08 - 2023

21 sierpnia zakończył swój bieg wyznaczony przez sąd 30-dniowy termin na zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Banku. Nie oznacza to jednak, że wierzyciele, którzy chcieliby nadal dochodzić swoich wierzytelności względem upadłego banku pozostali bez możliwości działania. Ustawodawca przewidział możliwość dalszego składania zgłoszeń, choć wiąże się to z pewnymi negatywnymi konsekwencjami dla wierzyciela, które warto wziąć pod uwagę.

Najwyrazistszym elementem negatywnym dla spóźnionego wierzyciela jest obowiązek poniesienia dodatkowo zryczałtowanych kosztów toczącego się postępowania upadłościowego w wysokości 15% ogłoszonego przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego (co, upraszczając, na dzień sporządzenia artykułu wynosi 1.010,4 zł). Wartym zaznaczenia jest fakt, iż w tym przypadku nie ma znaczenia czy opóźnienie powstało z winy, czy bez winy wierzyciela, zapłacić będziemy musieli w obu przypadkach. 

Skutki braku zgłoszenia wierzytelności wobec Getinu Banku

Koszty zgłoszenia wierzytelności po terminie dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez Syndyka zajmującego się danym postepowaniem upadłościowym, w przypadku sprawy upadłości Getin Noble Banku rachunek, który wskazał Syndyk Marcin Kubiczek ma numer: 72 8436 0003 0000 0026 7436 0007.

Warto pamiętać, że wierzyciel zgłaszający wierzytelność po terminie nie może wpływać na dokonane wcześniej w postępowaniu czynności oraz ryzykuje tym, że jego wierzytelność, jeżeli uznana zostanie po złożeniu przez Syndyka planu podziału funduszów masy upadłości, nie zostanie uwzględniona, lub też, jeżeli plan został ostatecznie zatwierdzony, zgłoszenie może pozostać całkowicie bez rozpoznania. Przy zgłaszaniu wierzytelności po terminie nadal liczy się szybkość zgłoszenia.

Jeżeli szukają Państwo więcej informacji na temat zgłaszania wierzytelności po terminie to zapraszamy do lektury artkułu „Czy mogę zgłosić wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, jeśli minął już wyznaczony termin?” na naszym blogu.

Wyegzekwowanie kwot należnych z bankiem po wyroku

Pragniemy przypomnieć również o istotności dokonania odpowiedniego potrącenia wierzytelności w specyficznych warunkach postępowania upadłościowego. Jeżeli najpóźniej wraz ze zgłoszeniem wierzytelności nie dokonamy potrącenia to możliwość to nam bezpowrotnie zanika, pozostając jednak nadal przy Syndyku. Brak potrącenia może doprowadzić do sytuacji, w której po powołaniu się na nieważność umowy kredytu w zgłoszeniu wierzytelności, Syndyk będzie mógł dochodzić od nas kwoty całości wypłaconego przez Bank kredytu, my zaś musielibyśmy czekać na wypłatę środków w toku trwającego postępowania upadłościowego. Wypłata środków z masy upadłości jest jednak wątpliwa z uwagi na brak pewności, że majątek Banku pokryje wszystkie roszczenia. Warto więc przemyśleć strategię zgłoszenia wierzytelności. 

Więcej informacji na temat dokonania potrącenia w realiach upadłości Getin Noble Banku znajdą Państwo w artykule „Frankowicz a potrącenie w upadłości – kiedy i jak tego dokonać?” na naszym blogu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dalszym dochodzeniem swoich wierzytelności, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią!