Szkolenia

Home Home

Mecenas Piotr Zimmerman, mecenas Bartosz Sierakowski i mecenas Norbert Frosztęga oraz inni eksperci Kancelarii Zimmerman Sierakowski Frosztęga biorą udział jako prelegenci w konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego.

Aktualna lista wydarzeń, w których bierzemy udział znajduje się w zakładce WYDARZENIA.

Prowadzimy  także szkolenia zamknięte - u nas w biurze lub u Klientów w Warszawie i na terenie całej Polski. Tematykę i program dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i problemów Klienta zarówno pod kątem szczegółów programowych, jak i organizacyjnych.

Kontakt w sprawie szczegółowej
oferty szkoleniowej:

Ewa Gajewska
ewa.gajewska@ilc.com.pl
+48 602 273 888

Nasze szkolenia to...

Wiedza ekspercka z najwyższej półki

Piotr Zimmerman jest wieloletnim, cenionym praktykiem, współtwórcą ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Zarówno Piotr Zimmerman jak i Kancelaria jest od lat liderem w polskich i międzynarodowych rankingach w kategorii Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne.

Bartosz Sierakowski jest wieloletnim praktykiem z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Prowadzi badania naukowe przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego
w Warszawie. Wykładowca na uczelniach wyższych.

Piotr Zimmerman oraz Bartosz Sierakowski są wykładowcami na studiach podyplomowych z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski).

Praktyczne podejście

Wiedzę przekazujemy w oparciu o nasze doświadczenie. Omawiamy casusy i ciekawe orzecznictwo.

Indywidualne podejście do Klienta

Programy szkoleń dostosowujemy do potrzeb Klienta: specyfiki firmy, branży i bieżących problemów w firmie

Elastyczność

Zawsze znajdziemy dogodne dla Klienta miejsce i termin szkolenia. 

Polecane tematy

  • dochodzenie roszczeń przy wykorzystaniu instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  • pozycja wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym

  • dobór optymalnej ścieżki restrukturyzacji

  • skarga pauliańska i zaskarżanie czynności zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzycieli

  • odpowiedzialność kadry menadżerskiej za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym 

  • skutki ogłoszenia upadłości i otwarcia restrukturyzacji dla umów, których stroną jest dłużnik/upadły

  • upadłość konsumencka

Zimmerman Sierakowski Frosztęga

rekomendowani w rankingach

Chambers And Partners
WWL
Legal 500
Rzeczypospolita