Aktualności

Home Home

Dochodzenie przez wierzycieli roszczeń z art. 299 k.s.h. w trybie postępowania grupowego

28 - 10 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach, Publikacje

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa radcy prawnego Bartosza Sierakowskiego oraz adwokata Pawła Chmielińskiego pt. „Dochodzenie przez wierzycieli roszczeń z art. 299 k.s.h. w trybie postępowania grupowego”.

Postępowanie grupowe uregulowane w przepisach u.d.r.p.g. istnieje w polskim prawie cywilnym od prawie dziesięciu lat, ale mimo znacznego potencjału i licznych korzyści wykorzystywane jest stosunkowo rzadko. Według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2010-2018 złożono łącznie 256 pozwów zbiorowych w sprawach cywilnych oraz jedynie 9 w sprawach gospodarczych. Zgodnie z art. 2 u.r.s.s.g. sprawami gospodarczymi są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, a także sprawy ze stosunku spółki oraz dotyczące roszczeń, o których mowa w art. 291-300 i art. 479-490 k.s.h. W świetle przedstawionych statystyk warto poddać pod rozwagę możliwość dochodzenia roszczeń z art. 299 k.s.h. wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie postępowania grupowego.

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów Monitora Prawa Bankowego. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.