Aktualności

Home Home

Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na byt prawny umowy dowodowej

10 - 02 - 2021
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa radców prawnych Bartosza Sierakowskiego oraz Wiktora Danielaka pt. „Wpływ ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego na byt prawny umowy dowodowej”.

„Obowiązująca od 7.11.2019 r. nowelizacja k.p.c. przywróciła do polskiego systemu procesowego, po ponad 7 latach nieobecności, postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych. Restytucja tego postępowania nie nastąpiła jednak w kształcie w całości odzwierciedlającym poprzednią regulację, lecz w wersji bogatszej o nową instytucję w postaci umowy dowodowej. Ponieważ podstawowym rodzajem spraw rozpoznawanych w takim postępowaniu odrębnym są sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, to warto zastanowić się, czy ogłoszenie upadłości bądź otwarcie restrukturyzacji przedsiębiorcy zaangażowanego w spór sądowy tego rodzaju i związanego umową dowodową wpływa w jakiś sposób na jej byt prawny”

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów Monitora Prawa Bankowego. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.