Aktualności

Home Home

Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za jej zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości

15 - 05 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa Bartosza Sierakowskiego oraz Wiktora Danielaka pt. „Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za jej zobowiązania powstałe po ogłoszeniu upadłości”. Eksperci kancelarii w swym artykule zestawiają przegląd stanowisk dotyczących uznania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki jako zdarzenia wyłączającego odpowiedzialność za jej późniejsze zobowiązania. Autorzy omawiają również zagadnienie ogłoszenia upadłości spółki z o.o. jako cenzury czasowej odpowiedzialności z art. 299 § 1 k.s.h.

„Unikalnym rozwiązaniem polskiej legislacji, nieznanym ustawodawstwom europejskim, jest nałożenie na członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością osobistej i nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania tej spółki. Zgodnie z art. 299 § 1 k.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Wskazany przepis, mimo lapidarnego ujęcia regulowanej w nim problematyki, budzi duże kontrowersje w doktrynie oraz orzecznictwie, ogniskując się choćby wokół kwestii związanych z charakterem odpowiedzialności członków zarządu czy właściwości miejscowej sądów w takich sprawach. Wolna od kontrowersji nie jest również kwestia temporalnego zakazu regulacji, której – ze względu na wagę problemu, rozpatrywanego przede wszystkim w kontekście możliwości uwolnienia się członka zarządu od omawianej odpowiedzialności – warto poświęcić więcej uwagi.”

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.