Aktualności

Home Home

Ogłoszenie upadłości administratora hipoteki na gruncie ustawy o obligacjach...

14 - 06 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Publikacje, Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania Monitora Prawa Bankowego ukazał się artykuł autorstwa mec. Norberta Frosztęgi oraz mec. Mateusza Waberskiego pod tytułem „Ogłoszenie upadłości administratora hipoteki na gruncie ustawy o obligacjach a dopuszczalność wyłączenia z masy upadłości nieruchomości przejętej na własność przez administratora”.

„Administrator hipoteki wykonujący prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy, w ramach postępowania egzekucyjnego prowadzonego z nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia wierzytelności może dokonać przejęcia tej nieruchomości na własność w celu jej spieniężenia i rozdystrybuowania uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy zabezpieczonych wierzycieli. W takiej sytuacji wątpliwości budzi określenie przynależności majątkowej nieruchomości, tj. czy wchodzi ona w skład majątku administratora hipoteki, czy obligatariuszy, których prawa administrator wykonuje. Problem ten ma istotny walor praktyczny w przypadku, gdy dochodzi do ogłoszenia upadłości administratora hipoteki.”

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który dostępny jest TUTAJ.