Aktualności

Home Home

Piotr Zimmerman jednym z twórców nowej ustawy

12 - 01 - 2016
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl

Kategorie:

Sukcesy kancelarii

1 stycznia 2016 weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Uchwalone przepisy są wyrazem krytycznego spojrzenia na dotychczas obowiązujące w polskim porządku prawnym zasady i procedury wdrażane wobec podmiotów, które znalazły się w tarapatach. Wprowadzają cztery nowe procedury restrukturyzacji, które zastąpią upadłość układową oraz postępowanie naprawcze. Oznacza to rewolucję w sposobie patrzenia na niewypłacalność oraz mechanizmy restrukturyzacji w Polsce. Jednym z twórców nowych przepisów jest mecenas Piotr Zimmerman, który konsekwentnie od lat bierze udział w procesie legislacyjnym,  a nad prawem restrukturyzacyjnym i nowelizacją prawa upadłościowego pracował uczestnicząc od wiosny 2012r w pracach kolejnych Zespołów Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego. W maju 2015 r. mecenas Piotr Zimmerman został powołany przez Ministra Gospodarki do Zespołu do spraw Prawa gospodarczego, w ramach którego będzie kontynuował prace legislacyjne. Celem tego zespołu jest stałe wspieranie Ministra Gospodarki w zakresie kształtowania warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej – w szczególności w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Analiza stanu bieżącego i przygotowanie rekomendacji:
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego - POBIERZ
  • Rekomendacje zespolu- 26 luty 2013 - POBIERZ
Projekt ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” i zmian w prawie upadłościowym:
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego - POBIERZ
  • Projekt ustawy z uzasadnieniem - POBIERZ
  • Ustawa z dnia 15.05.2015r Prawo restrukturyzacyjne – wersja obowiązująca - POBIERZ
Dalsze prace legislacyjne:
  • Zarządzenie Ministra gospodarki w sprawie Zespołu ds prawa gospodarczego - POBIERZ