Aktualności

Home Home

Sukces Kancelarii

07 - 03 - 2019
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Sukcesy kancelarii

Wniosek o ogłoszenie upadłości złożony po upływie 30-dniowego (dawniej 14-dniowego) terminu uwolni nowopowołanego członka zarządu od odpowiedzialności za długi spółki z o.o.?

Dobra wiadomość dla menadżerów. Sąd Apelacyjny w Warszawie zwolnił reprezentowanego przez Kancelarię Zimmerman i Wspólnicy prezesa zarządu upadłej spółki z tzw. posiłkowej odpowiedzialności za zobowiązania publicznoprawne. Chodzi tu o długi niewypłacalnej spółki, których nie udało się syndykowi zaspokoić w trakcie postępowania upadłościowego.

Na szczególną uwagę zasługują następujące elementy, na które zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny:

  • oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na ubóstwo dłużnika, niepozwalające nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, nie świadczy niezawodnie o tym, że wniosek o ogłoszenie upadłości był spóźniony;
  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości z kilkudniowym opóźnieniem wobec terminu wynikającego z Prawa upadłościowego, może być uznane za dokonane we właściwym czasie. Sąd wyjaśnił, że „świeżo powołany” członek zarządu może potrzebować więcej czasu na rzetelne zapoznanie się z dokumentacją spółki, niż przewiduje ustawa. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie powinno być bowiem decyzją pochopną.

Orzeczenie oceniamy jako zdroworozsądkowe, uwzględniające realia prowadzenia biznesu.

Sprawę z ramienia kancelarii prowadzili: Bartosz Sierakowski, Norbert Forsztega i Wojciech Bobik. Naszym prawnikom gratulujemy dobrze przygotowanej apelacji!