Aktualności

Home Home

Szkolenia z udziałem naszych ekspertów

06 - 04 - 2022
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Prawnicy naszej Kancelarii swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się podczas różnorakich szkoleń i konferencji. W ostatnim czasie nasi eksperci wystąpili podczas dwóch wydarzeń organizowanych przez firmę szkoleniową Golden Solutions.

Mec. Norbert Frosztęga 31 marca 2022 r. wystąpił podczas konferencji „Prewindykacja i windykacja B2B - kompleksowa ochrona firmy”, gdzie wyjaśnił, co robić a czego nie, kiedy klient zmierza do upadłości lub restrukturyzacji. Podczas swojego wystąpienia adwokat omówił m.in. skutki skorzystania przez dłużnika z restrukturyzacji i upadłości oraz przedstawił podstawowe kroki, które musi podjąć wierzyciel w postępowaniach, aby zabezpieczyć swój interes.

Z kolei mec. Bartosz Sierakowski 6 kwietnia 2022 r. wystąpił w roli eksperta podczas XII edycji szkolenia „Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw-aspekty praktyczne”. Radca prawny wygłosił wystąpienie poświęcone pozycji wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo w znowelizowanym Prawie restrukturyzacyjnym. W ramach prelekcji mec. Sierakowski wyjaśnił, kiedy wierzyciel rzeczowy zostanie objęty układem, pomimo że nie wyraził na to zgody oraz przeanalizował ewolucję pozycji wierzyciela rzeczowego w postępowaniach układowych.