Aktualności

Home Home

Wpływ uchylenia układu na dalszy los wierzytelności zrestrukturyzowanych w całości w zakresie określonym w tym układzie i na bieg odsetek od tych wierzytelności

22 - 12 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Kancelaria w mediach

Na łamach najnowszego wydania kwartalnika Doradca Restrukturyzacyjny ukazał się artykuł autorstwa radców prawnych Piotra Zimmermana oraz Wiktora Danielaka, w którym eksperci naszej Kancelarii pochylili się nad uchyleniem układu w wyniku problemów finansowych restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.

„Zawarcie, a następnie zatwierdzenie układu w powszechnym odczuciu są odbierane jako symbol udanej restrukturyzacji dłużnika. Jest w tym dużo racji, ponieważ zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone. Szersze spojrzenie na problem restrukturyzacji skłania jednak do wniosku, że zatwierdzenie układu owszem – kończy istotny etap restrukturyzacji danego przedsiębiorcy, ale nie kończy jej w sposób definitywny. To ostatnie następuje dopiero wtedy, gdy układ zostanie w całości wykonany zgodnie z jego treścią.

Jak uczy praktyka, stan ten nie zawsze udaje się osiągnąć. Na etapie wykonywanie układu przedsiębiorca może bowiem popaść w problemy finansowe, w efekcie czego dalszy los zawartego wcześniej układu staje pod znakiem zapytania i w razie ziszczenia się czarnego z punktu widzenia dłużnika scenariusza układ zostaje uchylony”.

Pełna wersja artykułu dostępna jest dla prenumeratorów. Prenumeratę można zamówić TUTAJ.