Blog

Home Home

Frankowicz a Syndyk Getin Noble Banku – czego się spodziewać po zgłoszeniu wierzytelności?

27 - 11 - 2023

Dla zdecydowanej większości wierzycieli Getin Noble Banku stresujący okres zgłaszania swojej wierzytelności Syndykowi w systemie informatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych zakończył się już ponad miesiąc temu. Od tamtego momentu inicjatywę w postępowaniu upadłościowym ponownie przejął Syndyk, który musi wykonać szereg czynności względem wniesionych zgłoszeń.

Pierwszą rzeczą jakiej z uwagą przygląda się obecnie Syndyk i jego zespół jest poprawność formalna wniesionych do KRZ wniosków i ich zgodność zarówno z wymaganiami formalnymi dotyczącymi każdego pisma procesowego jak i tych wyszczególnionych w ustawie prawo upadłościowe, które mogą Państwo kojarzyć z odpowiednich zakładek w wirtualnym formularzu zgłoszenia wierzytelności dostępnym w KRZ tj. np. należności uboczne wierzytelności (np. odsetki) czy kategorię do której ma być nasza wierzytelność zaliczona.

Upadłość Getin Noble Banku - najważniejsze rady dla frankowicza

Więcej informacji na temat zgłoszeń wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych mogą Państwo znaleźć w artykule „O czym warto pamiętać przy zgłaszaniu wierzytelności w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?”.

Jeżeli Syndyk znajdzie w naszym zgłoszeniu jakiekolwiek braki formalne, lub jeżeli nie wpłaciliśmy w terminie na konto Syndyka zryczałtowanych kosztów za spóźnione zgłoszenie (więcej na ten temat w artykule „Frankowicz po terminie – nie jest za późno by zgłosić swoją wierzytelność w upadłości Getin Noble Banku!”) wówczas Syndyk wystosuje do nas wezwanie do poprawienia, uzupełnienia lub wpłacenia wcześniej wymienionych kosztów w terminie tygodnia od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zastosujemy się do wezwania Syndyka grozić nam będzie zwrócenie zgłoszenia, które jako takie nie będzie wywoływać żadnych, pożądanych przez nas, skutków.

Na zarządzenie o zwróceniu zgłoszenia przysługuje wierzycielowi skarga do sędziego-komisarza. Ona również musi przestrzegać ogólnych zasad formalnych pism procesowych oraz wskazywać którego zgłoszenia dotyczy. Mamy tydzień na wniesienie jej do Syndyka po tym jak otrzymaliśmy informację o tym, że zwrócił on nam nasze zgłoszenie. Sam Syndyk ma następnie trzy dni na przekazanie sędziemu-komisarzowi skargi wraz z naszym zgłoszeniem i zarządzeniem o jego zwróceniu, którą to skargę sędzia-komisarz w terminie tygodniowym będzie musiał rozpatrzyć. Inną opcją dla Syndyka jest całkowite uwzględnienie naszej skargi, co nie wymaga rozpatrzenia przez sędziego.

Frankowicze po upadłości banku

Podobnie jak w przypadku braków formalnych zareaguje Syndyk, gdy nie znajdzie w księgach rachunkowych, innych dokumentach Upadłego lub w księdze wieczystej i rejestrach dowodów na istnienie naszej wierzytelności. Wówczas, po wezwaniu, mamy również tylko tydzień na przesłanie, pod rygorem odmowy uznania naszej wierzytelności, Syndykowi odpowiedniej dokumentacji, na którą powoływaliśmy się zgłaszając wierzytelność. Termin ten nie podlega przedłużeni ani przywróceniu, jednakże Syndyk może i tak przyjąć od nas dokumentację nawet po terminie, jeżeli nie opóźniło to jego dalszej pracy nad tworzeniem listy wszystkich wierzytelności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani opisem wszystkich etapów postępowania upadłościowego zachęcamy do lektury artykułu „Przebieg postępowania upadłościowego” na naszym blogu.


Masz pytania? Skontaktuj się z nami!