Aktualności

Home Home

Bezpłatny webinar: Obsługa postępowań sądowych z udziałem syndyków i zarządców

13 - 11 - 2020
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Zapraszamy Państwa na ostatnie tegoroczne spotkanie dla doradców restrukturyzacyjnych w ramach naszego cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”. Najbliższy webinar „Obsługa postępowań sądowych z udziałem syndyków i zarządców” odbędzie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 15:00.

Wykłady poprowadzą eksperci naszej Kancelarii: r.pr. Bartosz Sierakowski, adw. Norbert Frosztęga oraz r.pr. Wiktor Danielak.

Plan webinaru:

1. Metodyka prowadzenie postępowań spornych

  • Prawidłowe oznaczanie syndyka lub zarządcy, jako strony postępowania
  • Syndyk lub zarządca jako powód
  • Syndyk lub zarządca jako pozwany
  • Koszty procesu (czy stanowią inne zobowiązanie masy upadłości; kiedy syndyk lub zarządca jest zwolniony od kosztów sądowych; czy syndyk lub zarządca może wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych)
  • Syndyk w uproszczonym postępowaniu upadłościowym konsumenta

2. Umowa dowodowa a upadłość i restrukturyzacja

  • Czym jest umowa dowodowa?
  • Bezskuteczność umowy dowodowej na podstawie prawa upadłościowego lub restrukturyzacyjnego
  • Termin na zgłoszenie zarzutu bezskuteczności umowy dowodowej

3. Zabezpieczenie roszczenia wydane przeciwko syndykowi

  • Zabezpieczenie roszczenia powstałego przed ogłoszeniem upadłości
  • Zabezpieczenie roszczenia dotyczącego kosztów postępowania upadłościowego lub innych zobowiązań masy upadłości

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na adres mailowy Tetyana.Gurmak@zimmerman.com.pl.

Szkolenie będzie transmitowane za pomocą platformy Zoom. Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia dostępna jest TUTAJ.