Aktualności

Home Home

Webinar: Likwidacja majątku w ramach restrukturyzacji jako alternatywa dla pre-packu

14 - 09 - 2021
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w kolejnym webinarze z cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”, który poprowadzą eksperci naszej Kancelarii.

Podczas najbliższego spotkania skupimy się na likwidacji majątku w ramach restrukturyzacji jako alternatywa dla pre-packu.

Webinar odbędzie się 14 października 2021 r. o godzinie 15:00 i będzie transmitowany na platformie Zoom.

W celu uczestnictwa w webinarze prosimy o rejestrację TUTAJ

Webinarium potrwa 3 godziny, z których 1 godzina to krótkie prezentacje prelegentów oraz 2 godziny Q&A, podczas którego odpowiemy na Państwa pytania.

 

Plan spotkania:


Część I - Norbert Frosztęga

Sprzedaż przedsiębiorstwa w pre-packu (wady i zalety)

a) Legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie przygotowanej likwidacji;
b) Wadium, lista zabezpieczeń, opis i oszacowanie, czyli wymogi formalne skutecznego wniosku o zatwierdzenie pre-packu;
c) Formalizm, udział sądu i długi czas, czyli pre-pack w praktyce:
- Sprawozdanie TNS lub zarządcy przymusowego,
- Obwieszczenia w pre-packu,
- Minimalna cena nabycia,
- Typowy czas trwania postępowania o zatwierdzenie przygotowanej likwidacji,
- Co najmniej dwa wnioski, czyli aukcja w pre-packu.
d) Najwcześniejszy moment wydania przedsiębiorstwa nabywcy;
e) Skutek egzekucyjny nabycia w ramach przygotowanej likwidacji;
f) Nowe okoliczności, czyli zmiana postanowienia o zatwierdzeniu przygotowanej likwidacji;
g) Podsumowanie – wady i zalety pre-packu.

Część II – Bartosz Sierakowski

Układ likwidacyjny w postępowaniu restrukturyzacyjnym

a) Likwidacja majątku dłużnika jako wyjątek w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
b) W których postępowaniach dopuszczalny jest układ likwidacyjny?
c) Sposoby likwidacji majątku dłużnika w ramach układu likwidacyjnego:
- porozumienie z nabywcą majątku dłużnika – przed czy po zawarciu układu?
- przejęcie majątku dłużnika przez określonego wierzyciela lub wierzycieli dłużnika,
- przejęcie majątku dłużnika przez osobę trzecią,
- przeprowadzenie likwidacji majątku dłużnika w ramach wykonywania układu przez wyznaczoną osobę,
- inne sposoby likwidacji majątku dłużnika,
- czy możliwe jest przeprowadzenie aukcji/przetargu w ramach likwidacji majątku dłużnika?
d) Skutki zawarcia układu likwidacyjnego dla dłużnika, nabywcy i wierzycieli;
e) Podsumowanie.

Część III – Piotr Zimmerman:

Sprzedaż w trybie art. 323 p.r. (sanacja) – PZ

a) Dopuszczalność likwidacji majątku dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym bez układu likwidacyjnego;
b) Cel regulacji art. 323 p.r.;
c) Odpowiednie stosowanie przepisów o prawie upadłościowym;
d) Skutki sprzedaży w trybie art. 323 p.r.;
e) Czy każde zbycie składników majątku dłużnika jest zbyciem w rozumieniu art. 323 p.r. lub likwidacją majątku dłużnika w ramach układu likwidacyjnego?

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia dostępna jest tutaj.