Aktualności

Home Home

Webinar: Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – doświadczenia z pierwszych kilku miesięcy obowiązywania tej procedury

04 - 02 - 2021
Ewa Gajewska
PR Manager


Kategorie:

Wydarzenia

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze z cyklu „Praktycznie o restrukturyzacji i upadłości”, który poprowadzą eksperci naszej Kancelarii.

Podczas najbliższego spotkania skupimy się na praktycznym aspekcie nowego narzędzia naprawczego, jakim jest wprowadzone w 2020 roku Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Webinar odbędzie się 4 marca 2021 r. o godzinie 15:00 i będzie transmitowany za pomocą platformy Zoom.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na adres mailowy Tetyana.Gurmak@zimmerman.com.pl

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Harmonogram webinaru:


Część I — Piotr Zimmerman:

 • Charakter UPR i jego relacja do klasycznego postępowania o zatwierdzenie układu.
 • Czy otwarcie UPR jest uznawane w innych państwach członkowskich UE, w świetle rozporządzenia 848/2015?
 • Czy układ przyjęty w UPR można zmienić?
 • Czy UPR może zostać otwarte wobec emitenta obligacji?

Część II — Norbert Frosztęga:

 • Zbieg wniosku upadłościowego z otwarciem UPR (w tym: czy dokonanie obwieszczenia o otwarciu UPR przekracza zakres zwykłego zarządu.
 • Odsetek wierzytelności spornych a możliwość otwarcia UPR.
 • Czy układ przyjęty w UPR wiąże wierzyciela nieujętego w spisie wierzytelności?
 • Cofnięcie lub zmiana oddanego głosu.

Część III — Bartosz Sierakowski:

 • Karta do głosowania podpisana podpisem elektronicznym/głos przesłany skanem.
 • Los głosów oddanych po Zgromadzeniu wierzycieli (gdy stwierdzono przyjęcie/gdzie nie stwierdzono przyjęcia układu), w tym ich wpływ na liczenie większości (119/217 p.r.).
 • Limity wynagrodzenia nadzorcy układu.

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia dostępna jest tutaj.