Home Home

Upadłość likwidacyjna

Upadłość likwidacyjna

Reprezentujemy :

  • syndyków
  • wierzycieli i upadłych w sporach sądowych z syndykami a także wspieramy współpracę pomiędzy upadłym a syndykiem dla dobra przedsiębiorstwa upadłego
  • przedsiębiorców w sytuacji zagrożenia oddaleniem złożonego przez nich wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej z braku środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego
  • przedsiębiorców, broniących się przed wnioskami o ogłoszenie upadłości

Przeciwdziałamy :

  •  negatywnym skutkom konfliktu i braku należytej staranności w prowadzeniu postępowań
  •  oddaleniu wniosku z powodów określonych w art. 13 PUIN

Mamy doświadczenie w sporządzaniu specjalistycznych opinii prawnych dotyczących poszczególnych rozwiązań oraz możliwości działania przez uczestników postępowań upadłościowych. Efektywnie przeprowadzamy postępowania zażaleniowe, a także doprowadzamy do skorygowania błędnych orzeczeń zapadających w pierwszej instancji. Ponadto minimalizujemy ryzyko wynikające z odpowiedzialności zarządu za szkodę wywołaną niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie. W przypadku osób fizycznych, które prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą, służymy wyspecjalizowanym doradztwem, w zakresie procedury oddłużeniowej w ramach upadłości likwidacyjnej.

Nasze przekrojowe doświadczenie zdobyliśmy dzięki wieloletniej praktyce:

✓ Obsługujemy konsorcjum banków w postępowaniu upadłościowym dewelopera, gdzie wartość dochodzonych wierzytelności wynosi około 40 mln zł.

✓ Doradzamy największym polskim bankom w sprawach upadłościowej windykacji przysługujących im wierzytelności.

✓ Świadczyliśmy obsługę prawną w toku upadłości likwidacyjnej reprezentując interesy zarządu największej firmy na rynku dystrybucji papieru w Polsce.

✓ Reprezentujemy zarząd spółki świadczącej usługi pasażerskich przewozów lotniczych w toku postępowania upadłościowego w opcji likwidacyjnej.

✓ Doradzamy przedsiębiorstwu lotniczemu w analizie zagrożeń związanych z ewentualną niewypłacalnością i ryzykiem ogłoszenia upadłości likwidacyjnej.

Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl