Home Home

Postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne

Prawnicy z Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy pod kierunkiem mec. Bartosza Sierakowskiego prowadzą wyspecjalizowaną praktykę w zakresie postępowania egzekucyjnego. Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego i postępowania zabezpieczającego oraz w toku sporów sądowych z powództwa przeciwegzekucyjnego. Nasi specjaliści doradzają dłużnikom, przeciwko którym prowadzona jest egzekucja sądowa lub administracyjna, a także wierzycielom, którzy poszukują zaspokojenia swoich roszczeń przy wykorzystaniu dopuszczalnych środków przymusu. Zapewnienie prawidłowego przebiegu egzekucji, leży bowiem w interesie wszystkich uczestników postępowania.

Nasz zespół dysponuje dużym doświadczeniem w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko naszym klientom, które to postępowania wymagają szybkich reakcji na działania organów egzekucyjnych i wierzycieli oraz wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika. Nasz zespół analizuje przebieg postępowania już od etapu nadania klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi. Nasze działania obejmują przede wszystkim zaskarżanie bezprawnych czynności egzekucyjnych oraz udział w tych czynnościach, a także sporządzanie pism w zakresie nadzoru judykacyjnego, administracyjnego lub samorządowego nad komornikiem.

Doradzamy również wierzycielom w zakresie wyboru optymalnego środka egzekucyjnego, co obejmuje zarówno najbardziej popularne sposoby egzekucji, jak np. egzekucja z rachunku bankowego, ale również skomplikowaną egzekucję przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości oraz przez zarząd przymusowy. Pomagamy także poszkodowanym wierzycielom dewelopera w odzyskaniu zainwestowanych środków przy użyciu narzędzi prawa egzekucyjnego, wszędzie tam gdzie nie doszło o wszczęcia postępowania upadłościowego czy restrukturyzacyjnego.  

Oferujemy również wsparcie prawne dla podmiotów, których prawa zostały naruszone w toku postępowania egzekucyjnego, poprzez analizę stanu faktycznego, wybór odpowiedniego środka ochrony oraz przygotowanie skargi na czynności komornika lub powództwa przeciwegzekucyjnego.

Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy oferuje także sporządzanie opinii prawnych dotyczących potencjalnej odpowiedzialności organów egzekucyjnych lub Skarbu Państwa za szkody wywołane prowadzeniem egzekucji w sposób niezgodny z przepisami.  

Zakres usług Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy obejmuje także doradztwo i wsparcie prawne w przypadku podejmowania przez organy egzekucyjne czynności niedopuszczalnych, sprzecznych z przepisami prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. 

✓     Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom czynności organów egzekucyjnych, podejmowanych po ogłoszeniu upadłości lub otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, poprzez sporządzanie skutecznych skarg na czynności komornika oraz bezpośredni kontakt z organem egzekucyjnym. 

✓     Nasi prawnicy wielokrotnie powstrzymywali egzekucję nieprawidłowo skierowaną do majątku dłużnika. W przypadku dokonania zajęć składników majątku z naruszeniem przepisów o upadłości lub restrukturyzacji doradzamy, w jakiś sposób doprowadzić do ich przekazania dłużnikowi przez organ egzekucyjny.

Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny