Home Home

Upadłość transgraniczna

Upadłość transgraniczna

Zespół Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy swoją specjalizację rozciąga również na przeprowadzanie upadłości transgranicznej. Podstawową przesłanką stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE z nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. jest wymóg, aby upadły dłużnik miał główny ośrodek podstawowej działalności (tzw. COMI – centre of main interests) w danym państwie członkowskim. W większości przypadków jest to miejsce tożsame ze statutową siedzibą lub miejscem stałego zamieszkania, jednak naszej praktyce nie są obce odmienne rozwiązania.

W sytuacji, gdy sąd innego państwa członkowskiego, niż mieszczące siedzibę statutową przedsiębiorcy uzna, że to na jego terenie mieści się główny ośrodek podstawowej działalności, może wszcząć i prowadzić postępowanie upadłościowe. Sąd przeprowadza wtedy postępowanie według przepisów własnego państwa, a nie państwa statutowej siedziby przedsiębiorcy.

Postępowanie jest automatycznie uznawane w pozostałych państwach członkowskich. Otrzymuje ono status głównego postępowania upadłościowego. Nie uniemożliwia to wierzycielom z innych państw dochodzić wszczęcia wtórnych postępowań upadłościowych w innych państwach. Dotyczyć mogą one jedynie majątku spółki zlokalizowanego w danym państwie. Postępowania te będą toczyć się pod prawem państwa ich wszczęcia, a także podlegać ograniczeniom w stosunku do postępowania głównego.

Nasz zespół dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie wtórnych postępowań upadłościowych toczących się w stosunku do polskich przedsiębiorców, w sytuacji w której główne postępowanie upadłościowe wszczęto przed sądem państwa obcego.

✓    Nasi prawnicy uczestniczyli w jednych z pierwszych postępowań transgranicznych w Polsce, gdzie sąd państwa obcego orzekał o ogłoszeniu upadłości polskiej firmy.

✓    Doradzaliśmy w sprawie ogłoszenia upadłości wielkiego producenta sprzętu AGD, w sytuacji ogłoszenia przed sądem państwa obcego upadłości polskiej filii zagranicznego holdingu. 

✓    Uczestniczyliśmy we wtórnym postępowaniu upadłościowym toczącym się przed sądem polskim w stosunku do polskiego przedsiębiorcy, któremu sąd państwa obcego otworzył główne postępowanie upadłościowe.

Piotr Zimmerman
Radca prawny, starszy wspólnik


Bartosz Sierakowski
Wspólnik, radca prawny, doradca restrukturyzacyjny