Home Home

Upadłość i restrukturyzacja dewelopera

Upadłość i restrukturyzacja dewelopera

Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy świadczy pomoc prawną na wypadek niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością dewelopera – przedsiębiorcy, który w ramach prowadzonej działalności prowadzi inwestycje polegające na wybudowaniu budynku, a następnie wyodrębnianiu i sprzedaży mieszkań indywidualnym klientom. Nasi specjaliści zapewniają fachowe wsparcie zarówno dla deweloperów, jak i nabywców lokali. Wspieramy i w toku restrukturyzacji i w toku upadłości dewelopera.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

 • pomocy prawnej dla deweloperów, w przypadku gdy sytuacja wskazuje na utratę zdolności do zaspokajania zobowiązań pieniężnych lub na ryzyko utraty takiej zdolności, zarówno w odniesieniu do wszystkich przepisów o niewypłacalności dewelopera – dotyczy to regulacji obowiązujących od kwietnia 2012 r. (tzw. „stara upadłość deweloperska”), jak też nowych rozwiązań prawnych wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne w 2015 r.,
 • przygotowania dewelopera do postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego,
  • analiza stanu ekonomicznego,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków w sądzie upadłościowym lub restrukturyzacyjnym,
  • wybór optymalnego scenariusza postępowania,
  • pozostałe czynności w toku procedury naprawy lub likwidacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
 • pomocy prawnej  Klientom dewelopera w uzyskaniu prawa własności lokalu w przypadku upadłości lub restrukturyzacji dewelopera,
 • doradztwa dla Klientów  deweloperów w zakresie sposobów odzyskania zaangażowanych środków pieniężnych w sytuacjach, gdy firmy budowlane dopuszczają się zwłoki w wydaniu lokali,
 • pomocy prawnej dla Klientów deweloperów, gdy postępowanie upadłościowe dewelopera nie doprowadzi do zaspokojenia roszczeń ich roszczeń, a realizacja praw nabywców nastąpić może wyłącznie w toku postępowania egzekucyjnego,
 • doradztwa dla wierzycieli deweloperów takich jak: banki finansujące przedsięwzięcia deweloperskie czy podwykonawcy robót budowlanych, w zakresie sposobów ochrony ich praw w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec dewelopera.

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Zimmerman Sierakowski Frosztęga​:

 • doradztwo dla  grupy banków w toku postępowania upadłościowego spółki deweloperskiej, realizującej w Trójmieście inwestycję budowlaną mieszkaniową o podwyższonym standardzie,
 • doradztwo dla niedoszłych nabywców lokali w jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych, wobec której ogłoszono upadłość likwidacyjną. Doprowadzenie do uzyskania przez spółdzielców tytułu do własności mieszkań, mimo iż przed kwietniem 2012 r. cel ten był zasadniczo niemożliwy w toku postępowania upadłościowego,
 • dostępowanie naprawcze jednego z krakowskich deweloperów. W wyniku zawarcia układu spółka zrestrukturyzowała swój dług i powróciła na tory działalności gospodarczej, mogąc w ten sposób realizować wstrzymaną inwestycję,
 • odzyskanie wpłaconych przez Klientów środków na rzecz jednego z poznańskich deweloperów jeszcze na etapie przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • doradztwo dla grupy poszkodowanych rodzin w uzyskaniu prawa własności mieszkań poprzez zawarcie tzw. układu likwidacyjnego,
 • doradztwo na rzecz klientów dewelopera w uzyskaniu praw własności mieszkań w toku postępowania upadłościowego (inwestycja podwarszawska),
 • doprowadzenie do nabycia lokali mieszkalnych w stanie wolnym d hipoteki banku finansującego inwestycję, mimo ustanowienia hipoteki przed 1 stycznia 2016 r., czyli przed wejściem w życie prawa restrukturyzacyjnego.
dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl