Home Home

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Przedsiębiorcy w kryzysie finansowym muszą działać szybko. Pierwszym krokiem powinno być uzyskanie zabezpieczenia przed egzekucją wierzytelności oraz rozpoczęcie restrukturyzacji. Obecnie najchętniej wykorzystywanym narzędziem prawnym, po jakie sięgają przedsiębiorcy zmagający się z problemem niewypłacalności, jest Postępowanie o zatwierdzenie układu, tzw. PZU.

PZU jest najmniej sformalizowanym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Polega ono na zawarciu układu z wierzycielami. Nad wszystkimi procedurami i całym postępowaniem czuwać musi doradca restrukturyzacyjny, który w postępowaniu o zatwierdzenie układu pełni rolę nadzorcy. PZU nie wymaga stałego udziału sądu. Ma on jedynie zatwierdzić układ wypracowany z wierzycielami.

Uproszczone procedury sprawiają, że postępowanie to jest niezwykle często wybierane przez małych i średnich przedsiębiorców, a także jednoosobowe działalności gospodarcze.

 

Eksperci naszej kancelarii mają duże doświadczenie we wsparciu prawnym firm w kryzysie. W ramach postępowania o zatwierdzenie układu:

 1. wdrażamy ochronę przed egzekucją należności,
 2. reprezentujemy przedsiębiorcę w kontaktach z wierzycielami,
 3. tworzymy kompleksowy plan naprawy przedsiębiorstwa w kryzysie,
 4. pomagamy ustalić warunki spłaty zadłużenia,
 5. nadzorujemy realizację spłaty wierzycieli.

 

Wybrane projekty zrealizowane przez zespół Zimmerman Sierakowski i Partnerzy w ramach PZU:

 • restrukturyzacja znanej sieci sklepów odzieżowych, działającej w formie sklepów własnych oraz franczyzowych, w ramach której przeprowadzono reorganizację modelu współpracy ze spółkami w grupie kapitałowej oraz dokonano wieloaspektowej restrukturyzacji zadłużenia,
 • restrukturyzacja spółki zajmującej się produkcją mebli sklepowych oraz domowych, w ramach której doszło do zawarcia układu wraz z jednoczesnym wydzieleniem i sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz inwestora,
 • restrukturyzacja dużej sieci kosmetycznej, sprzedającej ponad 1.000 produktów kosmetycznych w największych sieciach w Polsce i 60 krajach całego świata,
 • restrukturyzacja spółki zajmującej się kompleksowym realizowaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • restrukturyzacja spółki z branży medycznej, koncentrująca się na wynajmie wyspecjalizowanego sprzętu medycznego,
 • restrukturyzacja spółki projektowej, powołanej do realizacji inwestycji nieruchomościowej, zakończona układem likwidacyjnym przewidującym podział nieruchomości na części i sprzedaż na rzecz inwestorów,
 • restrukturyzacja spółki z branży pożyczkowej, zakończona zawarciem układu częściowego przy poparciu wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku spółki,
 • restrukturyzacja spółki z branży logistycznej, gdzie zawarto układ częściowy z kluczowymi kontrahentami,
 • restrukturyzacja indywidualnej praktyki stomatologicznej,
 • restrukturyzacja spółki zajmującej się przetwarzaniem metali, jak również produkcją i obrotem paliwami alternatywnymi,
 • restrukturyzacja producenta oraz eksportera soków owocowych, z udziałem podmiotów azjatyckich, które przekonano do poparcia układu z redukcją długów na poziomie 95%,
 • restrukturyzacja osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą w zakresie doradztwa osobistego, gdzie struktura wierzycieli obejmowała wyłącznie banki z tytułu udzielonego finansowania,
 • restrukturyzacja zadłużenia małżonków prowadzących gospodarstwo rolne.

Zapraszamy do kontaktu – wesprzemy również Państwa firmę i pomożemy przywrócić jej rentowność.

dr Bartosz Sierakowski
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


bartosz.sierakowski@zimmerman.com.pl
Piotr Zimmerman
Starszy partner,
radca prawny,
doradca restrukturyzacyjny


piotr.zimmerman@zimmerman.com.pl
Norbert Frosztęga
Partner,
adwokat,
doradca restrukturyzacyjny


norbert.frosztega@zimmerman.com.pl