Home Home

Nota prawna

Kancelaria Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelaria Radów Prawnych i Adwokatów udostępnia treści publikowane na blogu (https://www.zimmerman.com.pl/blog/), nieodpłatnie. Zależy nam na tym, aby każdy miał dostęp do podstawowej wiedzy z zakresu Prawa upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego. Niemniej, aby zasady korzystania z treści udostępnianych na naszym blogu były jasne, wprowadziliśmy poniższe zastrzeżenia prawne.

1. Treści publikowane na blogu Kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów (https://www.zimmerman.com.pl/blog/) mają charakter informacyjny. Powyższe treści nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej.

2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za czynności (zarówno działania, jak i zaniechania) podjęte w oparciu o treści artykułów zamieszczanych na niniejszym Blogu. Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za skutki powyższych czynności.

3. Kancelaria informuje, że treści zamieszczone na Blogu są aktualne na dzień ich publikacji (treści zamieszczane na Blogu są sporządzane w oparciu o stan prawny aktualny na dzień ich publikacji). Część informacji zamieszczona na Blogu może być nieaktualna z uwagi na zmiany w prawie. Uprzejmie prosimy o zwracanie uwagi na powyższą kwestię, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@zimmerman.com.pl

4. Kancelaria zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do treści publikowanych na Blogu.

5. Treści zamieszane na Blogu i inna zawartość Bloga, w szczególności artykuły publikowane na Blogu, podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych aktów prawnych. Prawa wynikające z powyższych aktów prawnych przysługują kancelarii Zimmerman Sierakowski i Partnerzy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów (KRS: 0000873833, ul. Wspólna 70 piętro IX, 00-687 Warszawa). Kopiowanie, rozpowszechnianie czy przetwarzanie treści zamieszczanych na Blogu bez zgody Kancelarii jest niedopuszczalne. Przytaczanie treści zamieszczanych na Blogu jest dopuszczalne wyłącznie w zakresie i przypadkach wskazanych w Prawie autorskim.

6. Korzystanie z treści zamieszczanych na Blogu oznacza akceptację powyższych warunków.