Home Home

Pomagamy dłużnikom

Pomoc dłużnikom – małe i średnie firmy

Najważniejszy w upadłości jest dłużnik. To od jego kłopotów finansowych zaczyna się lawina problemów. Kancelaria Zimmerman Sierakowski Frosztęga specjalizuje się w pomocy właśnie dłużnikom w tarapatach, w tym w szczególności osobom fizycznym prowadzącym samodzielną działalność oraz małym i średnim firmom. Komu i jak możemy pomóc?

Ratowanie przed zbliżającą się niewypłacalnością

Jeżeli jesteś dłużnikiem, który sobie radzi, ale spodziewa się, że w najbliższym czasie (kilka miesięcy) sytuacja ekonomiczna może być tak zła, że nie będziesz w stanie na bieżąco regulować swoich zobowiązań, jesteśmy dla Ciebie. Zbliża się rata kredytu, której wiesz, że nie spłacisz? Naliczono podatek, na który nie masz środków? Działaj zanim będzie za późno!

Co robimy? Można szybko restrukturyzować firmę, korzystając z ochrony prawa upadłościowego. Dogadaj się z wierzycielami, zawrzyjcie układ w postępowaniu upadłościowym. Od 1 stycznia 2016 roku z pomocą przychodzi także Prawo Restrukturyzacyjne. Ochrona prawa upadłościowego pozwoli Ci uratować biznes, stanąć na nogi, porozumieć się z wierzycielami i ruszyć w wir walki z nowymi siłami, zanim sytuacja stałaby się krytyczna. A może nie chcesz już dalej prowadzić biznesu? Pomożemy Ci przygotować się do łagodnego oraz bezpiecznego dla wszystkich zakończenia działalności gospodarczej.

Ratowanie w warunkach niewypłacalności

Jeżeli jesteś niewypłacalnym dłużnikiem, nie regulujesz wszystkich zobowiązań na bieżąco, masz przestoje w płatnościach, do drzwi pukają wierzyciele a może już i komornicy, jesteśmy właśnie dla Ciebie. Chcesz uratować jeszcze swój biznes? A może zamknąć go zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo przed wierzycielami dla siebie i swojej rodziny?

Co robimy? Można walczyć o uratowanie firmy. Możesz wnieść o ogłoszenie upadłości z jednoczesnym wskazaniem inwestora który kupi Twoje przedsiębiorstwo i pomoże Ci stanąć na nogi. Jeżeli uważasz, że firma zarobi na siebie, a potrzebuje jedynie wsparcia w trudnym momencie, mamy dla Ciebie restrukturyzację – na podstawie obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego. Do czasu uzyskania ochrony upadłościowej pomożemy Ci zwalczać komorników. Pomożemy dogadać się z wierzycielami. Dobrze przygotowane wnioski mają większą szansę znaleźć wsparcie w sądzie. Profesjonalny doradca pomoże Ci porozumieć się z syndykiem, zarządcą czy nadzorcą sądowym, sądem i sędzią-komisarzem. Przeprowadzimy Cię przez gąszcz przepisów, abyś mógł zrestrukturyzować swoją firmę i stanąć na nogach.  A może chcesz zlikwidować firmę? Pomożemy przygotować się do upadłości, ochronimy Twoich bliskich i Twój prywatny majątek przed wierzycielami firmy.

Ratowanie w przypadku ogłoszonej już upadłości

Jeżeli sąd ogłosił upadłość Twojej firmy, a Ty chcesz ratować przedsiębiorstwo – jesteśmy dla Ciebie. Pomożemy zaskarżyć postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Jeżeli na to już będzie za późno możemy pomóc Ci zmienić upadłość w restrukturyzację i odzyskać kontrolę nad firmą. Pomożemy przygotować biznes plan. Pomożemy przezwyciężyć opór syndyka, przekonamy do Twoich planów sąd i wierzycieli. Nikt tak nie walczy o ratowanie firmy jak jej właściciel. Wiemy o tym! A może potrzebujesz pomocy w kontaktach z syndykiem, który Twoim zdaniem niewłaściwie postępuje z majątkiem Twoje firmy? Pomożemy w uzyskaniu porozumienia.

Pomoc dłużnikom – duże firmy i grupy kapitałowe

Prawidłowe zarządzanie dużym podmiotem lub grupą kapitałową wymaga wysokiego poziomu specjalizacji, zarówno pod względem biznesowym, jak i prawnym oraz finansowym. Większe podmioty borykają się z problemami na znacznie większą skalę. Co prawda, im większy podmiot tym wyższą ma inercję i tym dłużej musi narastać w nim kryzys, zanim sytuacja stanie się niebezpieczna, ale w biznesie przeżywają najlepiej dostosowani do warunków rynkowych. A to oznacza konieczność stałej dbałości o własne przedsiębiorstwo, prawidłowego zarządzania ryzykiem oraz ciągłego monitorowania płynności kapitałowej. Kancelaria Zimmerman Sierakowski Frosztęga specjalizuje się w pomocy dłużnikom w sytuacji dopiero powstających problemów z płynnością, ale także i w przypadkach poważnych zagrożeń, a nawet niewypłacalności. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji, w których ekspertyza Kancelarii Zimmerman Sierakowski Frosztęga może pomóc Spółce w kłopotach.

Ratowanie przed zbliżającą się niewypłacalnością

Najważniejszą rzeczą w przypadku kryzysu finansowego w firmie jest odpowiednio wczesne wykrycie zagrożenia. Dysponując wystarczającym czasem, zarząd może podjąć właściwe kroki zaradcze i wdrożyć strategię mającą na celu poprawę sytuacji. Niestety im większe przedsiębiorstwo lub grupa kapitałowa, tym większą inercją dysponuje, a zatem tym dłużej trwa wdrożenie strategii naprawczej. Każda minuta się liczy. Skorzystanie z usług profesjonalistów, którzy znają się na meandrach prawnych procesów restrukturyzacyjnych oszczędza tak cenny czas. Staranne działanie może zupełnie oddalić niebezpieczeństwo albo przygotować spółkę na nadejście niewypłacalności. Spółkę można uratować na wiele sposobów, w tym także z wykorzystaniem instrumentów Prawa Upadłościowego. Trzeba tylko wiedzieć jakie cele chcemy osiągnąć, a profesjonalny prawnik upadłościowy znajdzie właściwe rozwiązanie. Czasami upadłość jest najlepszym wyjściem z sytuacji. Można także zaplanować kontrolowaną upadłość niektórych podmiotów z grupy kapitałowej tak, by nie wpłynęła na pozostałe podmioty i nie stworzyła zagrożenia dla członków zarządu. Wymaga to dużego zaangażowania oraz nakładu pracy, ale wysiłek zawsze się opłaca.

Co robimy? Przygotowujemy wielopoziomowe strategie ratowania grup kapitałowych, bezpiecznej relokacji najcenniejszych zasobów, kontrolowanej upadłości poszczególnych podmiotów, ochrony członków zarządu. Restrukturyzujemy zadłużenie, pomagamy zmienić strukturę kapitałową w celu maksymalizacji bezpieczeństwa dla kluczowych spółek holdingowych oraz reprezentantów oraz właścicieli. Chronimy przed egzekucją do czasu wdrożenia strategii ochronnej spółek.

Ratowanie w warunkach niewypłacalności

Choć nowa definicja niewypłacalności, obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku jest dużo bardziej korzystna dla dłużników i znacznie lepiej dostosowana do realiów rynkowych, nadal nie jest trudno znaleźć się w sytuacji niewypłacalności. Nawet niewielkie przestoje w obiegu środków mogą rozregulować spółkę na tyle, iż utraci ona zdolność do regulowania swoich wymagalnych zobowiązań. Wówczas konieczne jest błyskawiczne i bardzo sprecyzowane działanie. Trzeba ustalić na ile spółka jest w stanie samodzielnie się podnieść a na ile potrzebuje ochrony Prawa upadłościowego lub Prawa Restrukturyzacyjnego. Podejmowane działania muszą zarówno prowadzić do zaspokojenia wierzycieli w najwyższym możliwym stopniu, uratowania przedsiębiorstwa dłużnika (jeżeli takie jest życzenie Klienta i jest to w jego najlepszym interesie, co nie zawsze występuje) oraz ochrona członków zarządu, właścicieli, współdłużników czy pozostałych spółek z grupy. Prawo upadłościowe daje dużo większe możliwości działania wierzycielom, co oznacza, iż dłużnik musi w znacznie wyższym stopniu nastawić się na negocjacje. Tak samo istotna jest bieżąca kontrola i współpraca z syndykami, którzy w dużo wyższym stopniu odpowiadają za swoje działania na rzecz masy upadłości. Błyskawiczne działania, prawidłowa analiza sytuacji i szybka, właściwa diagnoza problemów oraz żelazna konsekwencja w realizacji ustalonej strategii to klucz do sukcesu (a czasami do minimalizacji strat w obliczu sytuacji potencjalnie beznadziejnej).

Co robimy? Nie wierzymy w sytuacje bez wyjścia. Każdy problem ma jakieś rozwiązania. Różnią się one jednak różnymi szansami powodzenia, stopniem ryzyka oraz spodziewanymi zyskami. Zawsze można zrobić coś, by poprawić swoje szanse na sukces lub zminimalizować spodziewane straty. Upadłość może być także szansą, jeżeli się wie czego szukać w instytucjach Prawa upadłościowego i jak z nich korzystać. Rzetelna i dobrze przygotowana reprezentacja dłużnika w postępowaniu upadłościowym może przynieść Klientowi wiele korzyści. Profesjonalne wsparcie wobec syndyka i wierzycieli może stanowić różnicę pomiędzy kłopotliwą sytuacją, której położyliśmy kres, a całkowitą porażką. Należyte przygotowanie pozwoli także ochronić członków zarządu spółki przed ewentualną odpowiedzialnością solidarną za długi oraz uchronić pozostałe podmioty z grupy kapitałowej przed upadkiem a także strzec najcenniejszych składników majątku. Aktywność na każdym etapie postępowania jest rzeczą kluczową i pozwala w pełni wykorzystać instrumenty Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego w celu osiągnięcia założonych celów.

Zimmerman Sierakowski Frosztęga

rekomendowani w rankingach

Chambers And Partners
WWL
Legal 500
Rzeczypospolita