Home Home

Pomagamy inwestorom

Pomoc inwestorom

Spółka ma prężnie działające przedsiębiorstwo, ale jest zagrożona niewypłacalnością lub niewypłacalna? Chcesz pomóc przedsiębiorcy, wspierając go finansowo jako inwestor strategiczny? Boisz się straty swoich środków kiedy zniecierpliwieni wierzyciele rozpoczną egzekucję z majątku dłużnika lub doprowadzą o ogłoszenia jego upadłości? Prawo Upadłościowe oferuje wiele możliwości inwestycji w przedsiębiorstwo dłużnika z jednoczesną ochroną inwestora. Można nabyć przedsiębiorstwo lub określone jego składniki od syndyka. Inwestor strategiczny, uzyskawszy wsparcie dłużnika może nawet skorzystać z instytucji przygotowanej likwidacji w celu nabycia zakładu niewypłacalnego dłużnika już na początku postępowania upadłościowego, bez konieczności czekania za zakończenie procedury ustalania listy wierzytelności i skomplikowanego procesu wyceny przedsiębiorstwa w toku upadłości, co zazwyczaj trwało kilkanaście miesięcy. Można porozumieć się z głównymi wierzycielami niewypłacalnego dłużnika i zainwestować w jego przedsiębiorstwo nawet wbrew woli dłużnika. W końcu wierzyciele najwięcej zyskają, jeżeli uda się uratować firmę dłużnika, nawet jeżeli sam dłużnik z różnych powodów nie chce współpracować.

Pomoc w nabyciu majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym

Inwestowanie w składniki majątku upadłych dłużników wymaga wiedzy i umiejętności. Konieczne jest badanie majątku w celu uniknięcia niespodzianek. Potrzebne jest też wsparcie w negocjowaniu warunków z syndykiem oraz pomoc w przestrzeganiu warunków przetargowych oraz weryfikacja prawidłowości działań pozostałych oferentów. Uzyskanie przewagi negocjacyjnej może także nastąpić poprzez uzyskanie prawa pierwokupu przedsiębiorstwa upadłego lub jego zorganizowanej części.

Co robimy?

Reprezentujemy inwestorów w negocjacjach i przygotowaniu dokumentacji dotyczącej nabycia składników majątku. Przeprowadzamy analizę składników majątku oraz przygotowujemy projekty umów. Opracowujemy strategię nabycia składników majątku z wykorzystaniem Prawa Upadłościowego.

Przygotowana likwidacja – czyli upadłość z udziałem inwestora

Istnieje możliwość nabycia przedsiębiorstwa dłużnika, jego zorganizowanej części lub wybranych składników majątku równocześnie z ogłoszeniem upadłości dłużnika. Wówczas inwestor przejmuje kontrolę nad przedsiębiorstwem upadłego od razu, bez konieczności czekania na działania syndyka takich jak sporządzenie listy wierzycieli czy wycena wartości majątku. Konieczne jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (może go złożyć zarówno sam dłużnik, jak i którykolwiek z jego wierzycieli, wówczas można zastosować tę instytucję jako formę wrogiego przejęcia niewypłacalnego dłużnika).

Co robimy?

Doradzamy inwestorowi i przygotowujemy projekty dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z wnioskiem o sprzedaż składników majątku dłużnika w ramach przygotowanej likwidacji. Pomagamy wybrać rzeczoznawcę znajdującego się na liście biegłych sądowych i służymy wsparciem prawnym w przygotowaniu wyceny składników majątku. Reprezentujemy inwestora w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości i w postępowaniu upadłościowym, przygotowujemy i negocjujemy umowę nabycia do zawarcia z syndykiem.

Zimmerman Sierakowski Frosztęga

rekomendowani w rankingach

Chambers And Partners
WWL
Legal 500
Rzeczypospolita