Home Home

Pomagamy syndykom

Pomoc syndykom, nadzorcom i zarządcom

Pełnienie funkcji w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym wymaga skupienia i kontroli nad wszystkimi funkcjami przedsiębiorstwa. Konieczna jest specjalistyczna wiedza z wielu dziedzin prawa i możliwość uczestniczenia w licznych postępowaniach zarówno po stronie pozwanego jak i powoda. Czy chodzi tu o odzyskiwania wierzytelności przysługujących dłużnikowi lub masie upadłości, czy dochodzenie zwrotu składników majątku objętych bezskutecznymi czynnościami prawnymi lub występowanie ze skargą pauliańską, syndyk, nadzorca i zarządca muszą być zawsze aktywni. W rozległych upadłościach wymaga to działania w wielu postępowaniach na raz. Zdarzają się także problemy prawne związane z prawem upadłościowym, które wymagają drobiazgowej eksperckiej analizy w celu podjęcia prawidłowego działania.

Co robimy?

Wspieramy syndyków, zarządców i nadzorców opiniami prawnymi dotyczącymi praktycznych aspektów stosowania prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego. Przedstawiamy przemyślane i bezpieczne rozwiązania problemów prawnych, na jakie można natrafić pełniąc określoną funkcję w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym. Reprezentujemy syndyków w procesach pauliańskich i dotyczących dochodzenia wierzytelności należnych masie upadłości. Doradzamy w sprawach istotnych dla masy upadłości.

Zimmerman Sierakowski Frosztęga

rekomendowani w rankingach

Chambers And Partners
WWL
Legal 500
Rzeczypospolita